Praktijkvisitatie

In onze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft onze praktijk zich onlangs laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.
Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:
⦁ Of de praktijk de zaken goed organiseert;
⦁ Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
⦁ Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.
Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit.
Zo weet u dus zeker dat in onze praktijk kwaliteit voorop staat!
Publicatiedatum: 30-07-2019


« Terug naar het overzicht