Hoe werkt het declareren van mondzorg

Na de tandartsbehandeling volgt een rekening, dat is logisch. Het hangt van uw tandartsverzekering af welk deel u wel, en welk deel u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Maar hoe gaat dit nu precies in zijn werk? En waar moet u allemaal rekening mee houden? Dat leggen we hier uit.

 

Na de tandartsbehandeling

De tandarts verwerkt de behandeling in de administratie waarna er een nota gemaakt wordt. Deze wordt vervolgens automatisch doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. Die controleert de nota en bepaalt wat er wel en niet voor een vergoeding in aanmerking komt. Komt uw nota voor vergoeding in aanmerking? Dan hoort u daar niets meer van. Het kan ook zijn dat uw nota maar gedeeltelijk of zelfs helemaal niet voor een vergoeding in aanmerking komt. Als dat zo is, krijgt u voor het bedrag dat u nog moet betalen een nota toegestuurd.

De nota

Wanneer uw e-mailadres bij de tandarts bekend is, krijgt u de nota digitaal toegestuurd of (op verzoek) per post. Wat uw tandarts tijdens de behandeling precies gedaan heeft, kunt u op de nota teruglezen. Wilt u weten wat de diverse codes op de nota betekenen? Kijk dan op allesoverhetgebit.nl.

Betalen

Als u een nota gekregen hebt, is het belangrijk deze op tijd te betalen. U kunt het bedrag via uw bank overboeken. Kunt u niet betalen? Laat dat dan zo snel mogelijk weten. Betaalt u de nota niet op tijd? Dan krijgt u een betalingsherinnering. Eerst is deze vriendelijk van toon. Wanneer uw betaling dan nog steeds niet is ontvangen, krijgt u een tweede herinnering. Eventueel daarna zelfs nog een derde. Daarna wordt de nota overgedragen aan een incassobureau. Alle extra kosten die daarbij ontstaan, komen voor uw eigen rekening.